Hier kan uw werkaanbieding staan

  Beschrijving

  1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en er dochters voor hen werden geboren, 2 zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren en namen zij vrouwen tot zich die zij wensten. 3 En de HEERE zeide: Laat mijn geest nooit in de mens zijn, want Hij is vlees. Ik geef hem honderdtwintig jaar voor zijn leven. 4 Er waren reuzen in die dagen, en in de aarde zelfs daarna. Want toen de zonen Gods tot de dochters der mensen binnengingen, en zij kinderen aan hen brachten, werden zij reuzen. Dit zijn de helden van de oudheid, de zeer beroemde.

  Contactgegevens
  Naam
  Max Mustermann
  Bedrijf
  Mustermann GmbH