Gegevensbescherming

Privacybeleid

Opmerkingen over het gebruik en de bescherming van uw gegevens

Voorafgaande opmerking

Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in het kader van het gebruik van onze aanbiedingen.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de opgevraagde aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert.
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter waarborging van onze overwegend legitieme belangen bij een juiste voorstelling van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingdiensten via een derde partij

In het kader van de verwerking namens ons levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod, die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokken partijen. Alle gegevens die worden verzameld in de loop van het gebruik van deze website of in formulieren die voor dit doel worden verstrekt, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op haar servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen de hier beschreven scope.
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De gegevensverwerking vindt plaats binnen de Europese Unie.

2. verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking en -registratie

Het essentiële deel van onze aanbiedingen kan alleen door u worden gebruikt als u zich bij ons registreert. Dan kunt u bijvoorbeeld offertes plaatsen, deelnemen aan aanbestedingen, observeren of evaluaties indienen. Daarbij vragen we naar gegevens die noodzakelijk of aanbevolen zijn voor het gebruik (bijvoorbeeld de uitvoering van de aanbestedingen of de gebruikersrelatie). Dit omvat met name uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw mobiele telefoonnummer. In verband met het verzamelen van gegevens wijzen wij erop wanneer informatie verplicht is. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van de overeenkomst.
Als u een aanvraag indient bij United Events en de gewenste gebruiker reageert niet, zullen wij uw aanvraag doorsturen naar gebruikers met dezelfde of een vergelijkbare portefeuille die contact met u willen opnemen, zodat zij vragen kunnen stellen over uw bestelling. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst.
Verder kunnen de gegevens worden gebruikt vanwege wettelijke verplichtingen, zoals het beantwoorden van officiële vragen overeenkomstig artikel 6 lid 1, onder c), van de DSGVO.
Bij serviceproviders (aannemers) slaat United Events ook een providerprofiel op, evenals betalingsinformatie voor de betaling van de gebruikskosten. Tot slot wordt informatie over het type en de inhoud van de aanbestedingen waaraan u als aanbieder hebt deelgenomen, opgeslagen. Daarnaast vragen wij kopieën van bewijzen van aannemers om individuele gegevens te bewijzen die in het ledenprofiel zijn opgeslagen, bijvoorbeeld met betrekking tot het handelsrecht of andere registraties, licenties of kwalificaties een bevestiging van de registratie van een handelsactiviteit ("trade licence") of de aanmelding van een freelance activiteit, de trade card, het master craftsman's certificate of vergelijkbare bewijzen. Deze documenten worden in elektronische vorm opgeslagen voor de duur van het lidmaatschap of voor de duur van de wettelijke opslagverplichtingen.
Na volledige verwerking van het contract of het verwijderen van uw lidmaatschapsaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens voor andere wettelijk toegestane doeleinden te gebruiken, waarover wij u in deze verklaring informeren. Uw lidmaatschapsaccount kan op elk moment worden verwijderd en dit kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door gebruik te maken van een functie die voor dit doel is voorzien.

3. gegevensoverdracht

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO uit te voeren, verstrekken wij - afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze - gegevens aan de met de betaling belaste kredietinstelling of betalingsdienstaanbieder. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening opent. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betaaldienstverlener. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Wij maken ook gebruik van een serviceprovider om facturen aan te maken en betalingen toe te wijzen. Deze dienstverlener is gevestigd in Nederland. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.
Indien ook derden uw gegevens ontvangen, gebeurt dit voor de volgende doeleinden:
Om uw naam en, indien van toepassing, uw adresgegevens door te geven in verband met de initiatie en verwerking van de contractuele relatie, bijvoorbeeld om contact te leggen tussen de opdrachtgever en de aannemer, (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO)
Om informatie te verstrekken aan bepaalde instanties in het kader van hun wettelijke taken (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DSGVO).
Om de ingevoerde adresgegevens te verifiëren of de kredietwaardigheid van onze gebruikers te controleren, behouden wij ons ook het recht voor om informatie over de gebruiker te verkrijgen van derden. Voor dit doel zal de informatie die tijdens de registratie wordt verzameld met betrekking tot de naam of het bedrijf, het adres en, indien van toepassing, de geboortedatum, worden doorgegeven aan een kredietagentschap of een andere informatiedienst, die deze gegevens zal gebruiken om de geldigheid van het adres of de kredietwaardigheid van de respectieve gebruiker te controleren. Het kredietinformatiebureau is verplicht om de privacy van gegevens te beschermen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.
In geval van niet-contractuele verwerking (bijv. opzegging wegens wanbetaling, wettelijk vastgestelde vordering) kunnen wij ook persoonlijke gegevens doorgeven aan een kredietagentschap of een aanbieder van incassodiensten als aan de wettelijke vereisten is voldaan. Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO is hiervoor ook de wettelijke basis.

4. e-mail nieuwsbrieven en reclame per post

E-mail reclame met abonnement op de nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO.
Het is mogelijk om zich op elk moment uit te schrijven voor de nieuwsbrief en dit kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is voorzien. Na de uitschrijving zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.
E-mail reclame in verband met onze diensten, uw recht om bezwaar te maken
Indien wij uw e-mailadres in verband met onze diensten ontvangen en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mails te sturen over United Events innovaties en onderwerpen in verband met de evenementenindustrie op basis van § 7 lid 3 UWG. U kunt hier te allen tijde kosteloos bezwaar tegen maken door gebruik te maken van de afmeldlink in de betreffende reclame-e-e-mail.

Dienstverlener voor het verzenden van e-mails

Onze nieuwsbrief wordt door een dienstverlener namens ons verstuurd, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.
Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild. We hebben ook een overeenkomst gesloten met de dienstverlener om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

Postadvertenties en uw recht van bezwaar

Verder behouden wij ons het recht voor om uw bedrijfsnaam en postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van onze klanten, in een promotionele aanpak in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.
De reclamemailings worden in het kader van de verwerking door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven, aan ons ter beschikking gesteld. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

5. toepassingsgegevens

Als u als werknemer bij ons solliciteert, verzamelen wij verschillende soorten gegevens, met name contactgegevens en een beschrijving van uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om ons elektronisch opgeslagen documenten zoals certificaten of motivatiebrieven te verstrekken.
Wij vragen geen informatie van u die niet bruikbaar is volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling (ras, etnische afkomst, geslacht, religie of ideologie, handicap, leeftijd of seksuele identiteit). We vragen u ook niet om informatie over ziekte, zwangerschap, etnische afkomst, politieke opvattingen, filosofische of religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksleven. Hetzelfde geldt voor inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrechten, perswetgeving of algemene rechten van derden).
Indien wij u geen dienstverband kunnen aanbieden, bewaren wij de door u verstrekte gegevens tot zes maanden voor het beantwoorden van vragen in verband met uw sollicitatie en afwijzing. Als u uw sollicitatie via een wervingsbureau bij ons indient, kunnen wij uw gegevens indien nodig nog langer bewaren, mits het wervingsbureau bij een volgende aanwerving alsnog aanspraak kan maken op een provisie. De opslagperiode is dan maximaal een jaar na het einde van het wervingsproces.
Als uw sollicitatiedocumenten echter over het algemeen interessant zijn en er op dit moment geen passend werk beschikbaar is, vragen wij u om uw afzonderlijke toestemming om uw gegevens te bewaren en op te slaan. Dit stelt ons in staat om contact met u op te nemen voor toekomstige vacatures.
De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd met het oog op de vaststelling en, indien van toepassing, de uitvoering van de arbeidsverhouding in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO of § 26 lid 1 BDSG.

6. cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en u kunt zelf beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox™ Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/windows-delete-cookies
Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari™:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox™:Explorer™
Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.
Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor kunnen IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens dus onmiddellijk gewist.
Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
. Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO.
Google Analytics-reclamefuncties
Als u akkoord gaat met het gebruik van Google Analytics-reclamefuncties, maakt deze website naast de standaardfuncties gebruik van de geavanceerde functies van Google Analytics. De Google Analytics-reclamefuncties die op deze website zijn geïmplementeerd, omvatten Google Analytics-rapporten over de prestaties op basis van demografische kenmerken en interesses.
We gebruiken first-party cookies (bijv. Google Analytics cookies) en third-party cookies (bijv. DoubleClick cookies) samen om in een anonieme en geaggregeerde vorm te analyseren welke demografische kenmerken en interesses bezoekers van onze website gewoonlijk vertonen. We gebruiken deze informatie om ons webaanbod te verbeteren.
U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit trackingproces deelneemt:

a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen;
b) via de Google-advertentie-instellingen op https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de
te deactiveren c) door middel van een overeenkomstige cookie-instelling [link naar de cookie-instellingspagina]. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

De wettelijke basis is hier Art. 6 lid 1 lit. a of lit. f DSGVO en Art. 15 lid. 3 TMG.

Campagnemanager van Google

We maken gebruik van de online marketing tool Campaign Manager van het Google Marketing Platform. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties te leveren die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Google gebruikt een cookie-ID om Google te helpen bepalen welke advertenties op welke browsers worden aangeboden en om Google te helpen voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Campaign Manager kan ook cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieaanvragen bij te houden. Bijvoorbeeld, wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later de site van de adverteerder in dezelfde browser bezoekt om een aankoop te doen. Volgens Google bevatten de cookies van Campaign Manager geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
Daarnaast stellen de gebruikte Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) cookies ons in staat om te begrijpen of u bepaalde handelingen op onze website uitvoert nadat u hebt opgeroepen of op een van onze display-/videoadvertenties op Google of op een ander platform hebt geklikt via Campaign Manager (conversie-tracking). Campaign Manager gebruikt dit cookie om de inhoud te begrijpen waarmee u op onze sites hebt gecontacteerd, zodat we u later gerichte advertenties kunnen sturen.
U kunt deelname aan dit traceerproces op verschillende manieren voorkomen:
a) door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, met name door cookies van derden uit te schakelen, waardoor u geen advertenties van derden meer kunt ontvangen;
b) door de cookies voor het traceren van conversies uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het www.googleadservices.com-domein worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert;
c) door het deactiveren van op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert;
d) door ze permanent te deactiveren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin,
e) door middel van geschikte cookie-instellingen. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.
Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de websites en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de onder "Display settings", "Extension for Campaign Manager deactivation".
Meer informatie over Campaign Manager vindt u op https://www.google.de/doubleclick en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
De rechtsgrondslag voor het gebruik ervan is artikel 6, lid 1, onder a), onder f), van de DSGVO en artikel 15, lid 3, van de TMG.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing die marketeers in staat stelt om websitetags te beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en verzamelt geen persoonlijke informatie. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Indien uitgeschakeld op het domein- of cookieniveau, blijft het uitgeschakeld voor alle tracking tags die door Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.
De wettelijke basis voor het gebruik van Google Tag Manager is art. 6 lid 1 lit. a, lit. f DSGVO en art. 15 lid. 3 TMG.
Bing Universal Event Tracking (UET)
Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van Bing Ads technologieën, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer ze naar onze website komen via advertenties van Bing Ads. Als u via zo'n advertentie op onze website komt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een Bing UET-tag is opgenomen op onze website. Dit is een code die samen met de cookie wordt gebruikt om wat niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de website op te slaan. Deze informatie omvat de tijd die op de website is doorgebracht, welke gedeelten van de website zijn bezocht en welke advertentie is gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Informatie over uw identiteit wordt niet geregistreerd.
De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de site en de verwerking van deze gegevens voorkomen door cookies uit te schakelen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.
Daarnaast kan Microsoft ook gebruik maken van cross-device tracking om uw gebruikspatronen op meerdere elektronische apparaten te volgen en kan het mogelijk zijn om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op of in Microsoft-webpagina's en -apps. U kunt dit gedrag bekijken op http://choice.microsoft.com/de-de/opt-outdeaktivieren.
. Voor meer informatie over de analytische diensten van Bing kunt u terecht op de website van Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Voor meer informatie over de privacypraktijken van Microsoft en Bing, zie de Microsoft Privacyverklaring ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ).
De rechtsgrondslag is hier Art. 6 lid 1 lit. a of lit. f DSGVO en § 15 lid 3 TMG.

Spoteffects/Matoom

Wij meten ook de interactie met onze website in samenhang met het uitzenden van tv-spots via onze service provider spoteffects, webeffects GmbH, Knorrstr. 69, 80807 München ("Spoteffects"). Met Spoteffects is een corresponderend contract voor gegevensverwerking in opdracht afgesloten. Spoteffecten maakt gebruik van resultaten die we genereren met behulp van de analysetool "Matomo". Matomo is een open source webanalyse-instrument (https://de.matomo.org/). Bij het gebruik van Matomo worden gegevens over het gebruikersgedrag verzameld en worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor worden onder andere cookies gebruikt. Wij gebruiken de gegevens van Matomo niet om u persoonlijk te identificeren en voegen de profielen niet samen met uw persoon of uw account. Voor deze evaluatie worden cookies (voor meer details, zie "Cookies" hierboven) op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op de server in Duitsland opgeslagen. U kunt de evaluatie uitschakelen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies te voorkomen. Als u het opslaan van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet in zijn volle omvang kunt gebruiken. Het voorkomen van het opslaan van cookies is mogelijk via de instellingen van uw browser. We gebruiken Matomo met de extensie "AnonymizeIP". Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, een directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Het door uw browser via Matomo verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens. 

De wettelijke basis is hier Art. 6 lid 1 lit. a of lit. f DSGVO en Art. 15 lid. 3 TMG.

Facebook

We gebruiken de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om bezoekers van ons online aanbod te identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Daarom gebruiken wij het Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamd "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend lijken. Met behulp van het Facebook Pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het aanklikken van een Facebook Ad (zogenaamde "conversie") naar onze website worden doorverwezen.
De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze websites oproept en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt wanneer u bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en kan worden gebruikt door Facebook en voor onze eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden. Als we gegevens voor vergelijkingsdoeleinden naar Facebook moeten sturen, worden deze gegevens lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Dit wordt uitsluitend gedaan om de gegevens te vergelijken met de gegevens die door Facebook op vergelijkbare wijze zijn versleuteld.
De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de Data Use Policy van Facebook. Dienovereenkomstig wordt algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties verstrekt in de Facebook Data Usage Policy: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kunt u vinden in de Facebook-hulpsectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om te bepalen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de instructies voor de op gebruik gebaseerde reclame-instellingen volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze van toepassing zijn op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.
. Om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld met behulp van de Facebook-pixel op onze website, klikt u op de volgende link: Facebook opt-out. Wanneer u op de link klikt, wordt er een "opt-out" cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Bovendien geldt de opt-out alleen binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waar op de link is geklikt.
U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor publieksmeting en reclamedoeleinden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) te bezoeken.
De rechtsgrondslag is hier artikel 6, lid 1, onder a) of f), van de DSGVO en § 15, lid 3, van de TMG.

Aumago

Wij werken samen met Aumago GmbH ("Aumago"), Berlijn, een doelgroepmarketeer. Aumago maakt gebruik van zogenaamde cookies, een tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van de computer en dat anonieme gebruiksgegevens verzamelt / bevat voor het doel van op gebruik gebaseerde online reclame (Online Behavorial Targeting "OBA"), zoals het type website dat wordt bezocht, categorieën en/of productpagina's die worden bezocht en/of via welke browser en eindapparaat dit is gedaan. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De gebruiksgegevens kunnen dus niet worden gekoppeld aan de werkelijke identiteit van de gebruiker. De cookies zijn ofwel Aumago cookies ofwel cookies van dienstverleners die Aumago gebruikt. De gebruiker kan de cookies te allen tijde direct in de browser verwijderen of zijn cookie-voorkeuren beheren op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Op basis van deze anonieme analyse van het surfgedrag van de gebruiker segmenteert Aumago deze informatie uit de cookies volgens de sectoren van de industrie. Zo ontvangt browser "1" de cookie "industrie A" op website "X" en maakt ze meer gerichte online reclame mogelijk op basis van de veronderstelde interesses.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is § 15 lid 3 TMG of art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

Gebruik van Adform

Op onze website gebruiken we de tool Adform van Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhagen, Denemarken, die gegevens verzamelt voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden en ons helpt onze website te verbeteren door middel van onze marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens worden door Adform gebruikt om reclamecontacten te koppelen en op advertenties te klikken met als resultaat het gebruik van onze website. Op deze manier kunnen we bepalen of internetgebruikers die onze advertenties hebben gezien onze website bezoeken en in welke producten ze geïnteresseerd zijn. Dit helpt ons om ons reclamebudget efficiënter in te zetten. De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het leveren van reclame op basis van uw interesses (bijv. bekeken producten). Voor het verzamelen van gegevens worden pseudonieme online identificatienummers (Online ID) gebruikt, zoals Cookie-ID's, IP-adres, Apparaat-ID's, Reclame-ID / IDFA (bijv. op Android of Apple Smartphones). Er worden geen unieke persoonlijke gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle door ons gebruikte ID's maken alleen de herkenning van uw eindapparaat of uw internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u als gebruiker van onze website persoonlijk te identificeren zonder uw afzonderlijke toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 bis en 1 septies van de DSGVO of § 15, lid 3, van de TMG. Als u niet wilt dat Adform uw gegevens verzamelt, kunt u als volgt te werk gaan:
Onder de volgende link vindt u een uitleg over hoe u het verzamelen van gegevens op uw computer of mobiele apparaat kunt deactiveren: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

Cameloon

Wij maken gebruik van de test- en webanalysedienst Kameleoon van Kameleoon SAS, 12 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Parijs. Het programma maakt een analyse van het gebruikersgedrag mogelijk op basis van gebruikerssegmentatie. Zo kunnen we evalueren hoe individuele gebruikerssegmenten de website bezoeken en welke landingspagina's worden bezocht.
Voor de analyses worden cookies gebruikt, die gekoppeld zijn aan een gepseudonimiseerde ID. Uw IP-adres wordt volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze websites wordt naar een Kameleoon-server in Duitsland gestuurd en daar in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser binnen Kameleoon wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Kameleoon.
Het gebruik van Kameleoon dient ter vrijwaring van onze voornaamste legitieme belangen bij de evaluatie en optimale presentatie van onze online aanbiedingen in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 letter f DSGVO.
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens die door het Kameleoon-cookie worden gegenereerd en om dergelijke verzameling en verwerking te voorkomen. Om dit te doen, moet u op de volgende link klikken, die een opt-out-cookie instelt: #kameleoonOptout=true
Push-meldingen
Als u push-meldingen voor deze website activeert via de "Signalize"-service, zal een functie van uw internetbrowser worden gebruikt om de meldingen voor u te verzorgen. Alleen anonieme of pseudonieme gegevens zullen worden verzonden voor het verzenden van berichten. Afhankelijk van de configuratie van de website kan dit zijn:
Pseudonieme gebruikers-ID: een willekeurig gegenereerde waarde (voorbeeld: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1), die is opgeslagen in een tracking cookie-ID
Pseudonieme digitale vingerafdrukken, pseudonieme mobiele apparaat-ID's en, indien van toepassing, pseudonieme kruiselingse apparaat-ID's
. Deze gegevens worden alleen verwerkt om de meldingen te leveren waarop u zich hebt geabonneerd en om meldingen te maken met betrekking tot instellingen. Wij vragen uw toestemming om deze gegevens op te slaan. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van meldingen via de instellingen van uw browser. Informatie over hoe u zich kunt afmelden voor Web Push-meldingen voor de betreffende browsers vindt u hier. U kunt zich op uw mobiele apparaat direct uitschrijven in de instellingen van uw apparaat voor de app of portemonnee. Om de inhoud van de pushmeldingen voor u zinvol te maken, gebruiken we de voorkeuren die zijn verzameld uit een pseudoniem gebruikersprofiel door middel van het bijhouden van pixels en voegen we uw meldings-ID samen met het gebruikersprofiel van de website met als enig doel het verzenden van gepersonaliseerde berichten. De trackingtechnologie wordt ook gebruikt voor de statistische evaluatie van de meldingen namens ons. Zo kunnen we bepalen of een melding is afgeleverd en zo ja, of deze is aangeklikt. De op deze manier gegenereerde gegevens worden door etracker GmbH uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. etracker is in dit opzicht onafhankelijk getest en gecertificeerd en heeft het recht om het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming te dragen.
De gegevensverwerking voor de statistische analyse van de meldingen en om toekomstige meldingen beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangstelling voor gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Omdat de privacy van onze bezoekers erg belangrijk is voor ons, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, de login- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Een directe persoonlijke verwijzing is dus uitgesloten. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking.
Pinterest Conversion Tracking
Wij maken gebruik van de conversie tracking technologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Hierdoor kunnen gebruikers die lid zijn van Pinterest advertenties en aanbiedingen ontvangen die voor hen relevant zijn op Pinterest als ze onze website al hebben bezocht. We hebben een conversie tracking pixel van Pinterest opgenomen om voor Pinterest te markeren dat u onze website heeft bezocht en in welke delen van ons aanbod u geïnteresseerd was. U kunt het verzamelen van gegevens voor het weergeven van op rente gebaseerde reclame op Pinterest te allen tijde uitschakelen in de instellingen van uw Pinterest-account op https://www.pinterest.de/settings (waar u de knop "Use information from our partners to better tailor made recommendations and ads on Pinterest to you" onder "Customization" kunt uitschakelen) of op https://help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data#info-ad (waar u het selectievakje onder "Disable Customization" (Aanpassing uitschakelen) kunt uitschakelen). De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO of § 15 lid 3 TMG.
Hotjar
Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar maakt het mogelijk om gebruikersgedrag te meten en te evalueren (klikken, muisbewegingen, schuifhoogtes, etc.) op onze website. De informatie die door de traceercode en de cookies over uw bezoek aan onze website wordt gegenereerd, wordt naar de Hotjar-servers in Ierland gestuurd en daar opgeslagen.
De volgende informatie kan door uw apparaat en browser worden opgenomen:

 • Het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een anoniem formaat)
 • Uw e-mailadres met uw voornaam en achternaam, indien u deze via onze website aan ons ter beschikking heeft gesteld
 • Schermgrootte van uw apparaat
 • Apparaattype en browserinformatie
 • Geografisch oogpunt (alleen het land)
 • De voorkeurstaal voor het weergeven van onze website
 • Logboekgegevens
 • De volgende gegevens worden automatisch gegenereerd door onze servers wanneer Hotjar wordt gebruikt
 • verwijzend domein
 • Bezochte pagina's
 • Geografisch oogpunt (alleen het land)
 • De voorkeurstaal voor het weergeven van onze website
 • Datum en tijd waarop de website werd geopend

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te evalueren, om rapporten over het gebruik te maken en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetanalyse van de website te evalueren.
Hotjar maakt ook gebruik van de diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely, om diensten te verlenen. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser tijdens uw bezoek aan de website verstuurt, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely data opslaan en gebruiken, zie hun respectievelijke privacybeleid.
De cookies die Hotjar gebruikt hebben een andere "levensduur". Sommige duren tot 365 dagen, terwijl andere alleen geldig zijn tijdens het huidige bezoek.
U kunt voorkomen dat Hotjar gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken en daar de instructies te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

7. reclame via marketingnetwerken

Google AdSense

Onze website gebruikt Google AdSense om ruimte voor advertenties van derden en advertentienetwerken op de markt te brengen. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. In het kader van de integratie van Google AdSense wordt de zogenaamde DoubleClick-cookie door Google ingesteld voor alle paginabezoekers.
Dit maakt het mogelijk om op interesse gebaseerde reclame weer te geven door automatisch een pseudonieme UserID toe te wijzen, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites. De in dit kader verzamelde gegevens worden na beëindiging van het doel en de beëindiging van het gebruik van Google AdSense door ons gewist.
Google AdSense is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS. Voor dit land is er een
adequacy decision van de Europese Commissie. Dit gaat terug naar het EU US Privacy Shield, waaronder Google LLC is gecertificeerd. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
U kunt de DoubleClick cookie deactiveren door deze link te volgen. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe cookies worden ingesteld en om uw instellingen aan te passen.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is § 15 lid 3 TMG of art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

Google Ads Remarketing

We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om op basis van hun interesses advertenties aan gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (in Google Search of op YouTube, zogenaamde "Google Ads" of op andere websites) aan te bieden. Hiervoor wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om de gebruikers na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere pagina's te kunnen laten zien. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites in het Google-display-netwerk bezoeken. Dit nummer, bekend als een "cookie", wordt gebruikt om de bezoeken van die gebruikers te volgen. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat te identificeren, niet om een individu te identificeren, en er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.
U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan deze trackingprocedure deelneemt:

a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken, zodat u geen advertenties van derden ontvangt;
b) door de door Google aangeboden plug-in onder de volgende link te installeren:
;
c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert;
d) door het permanent te deactiveren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin, https://www.google.com/settings/ads/plugin e) door middel van een geschikte cookie-instelling. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org.
Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
De rechtsgrondslag is hier artikel 6, lid 1, onder a) of f), van de DSGVO en § 15, lid 3, van de TMG.

Google Remarketing

We gebruiken de Google Remarketing applicatie. Dit is een procedure waarmee we u binnen 24 maanden opnieuw willen aanspreken. Deze applicatie stelt ons in staat om onze advertenties aan u te tonen tijdens uw verdere internetgebruik nadat u onze website heeft bezocht. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites te registreren en te evalueren. Op deze manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website bepalen. Een combinatie van de in het kader van remarketing verzamelde gegevens met uw persoonlijke gegevens, die eventueel door Google worden opgeslagen, vindt niet plaats volgens de eigen verklaringen van Google. Met name bij remarketing wordt volgens Google gebruik gemaakt van pseudonimisering.
U kunt de deelname aan deze volgoperatie op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; met name door de onderdrukking van cookies van derden ontvangt u geen advertenties van andere aanbieders; b) door het installeren van de door Google aangeboden plug-in onder de volgende link https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent te deactiveren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door middel van een geschikte cookie-instelling. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.
Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org.
Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
De wettelijke basis is hier Art. 6 lid 1 lit. a of lit. f DSGVO en Art. 15 lid. 3 TMG.

Google Ads Conversie

Wij gebruiken het aanbod van Google Ads Conversion om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Ads) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te maken.
Dit reclamemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde "Ad Servers". Voor dit doel maken we gebruik van ad server cookies, die ons in staat stellen om bepaalde parameters te meten om het succes te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw eindapparaat op. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en de opt-out informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden) worden meestal opgeslagen als analysewaarden voor dit cookie.
Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een advertentieclient bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke advertentieclient is een ander koekje gekoppeld. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd via de websites van advertentieclients. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, met name kunnen wij de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
De rechtsgrondslag is hier Art. 6 lid 1 lit. a of lit. f DSGVO en § 15 lid 3 TMG.

Awin Affiliate Network (Affilinet)

We maken gebruik van het Duitse affiliatienetwerk Awin. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, zogenaamde handelaren of adverteerders, in staat stelt om reclame, die gewoonlijk wordt betaald door middel van klik- of verkoopcommissies, weer te geven op de internetsites van derden, d.w.z. distributiepartners die ook bekend staan als filialen of uitgevers. Via het affiliatienetwerk stelt de merchant een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt geïntegreerd of via andere kanalen, zoals trefwoordreclame of e-mailmarketing, wordt geadverteerd.
De werkmaatschappij van Awin is Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.
Awin plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Awin's tracking cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de Affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, evenals het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte advertentiemateriaal worden opgeslagen. Het doel van de opslag van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk, d.w.z. Awin, worden verwerkt.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Awin een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen reeds door Awin geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Het huidige privacybeleid van Awin is te vinden op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACHabgerufen.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van Awin is artikel 6, lid 1, letter a. of letter f. DSGVO en § 15 lid 3 TMG.
Qualityclick Affiliate Program
Wij gebruiken de Qualityclick affiliate software. De aanbieder is NetSlave GmbH, Simon-Dach-Str. 12, 10245 Berlijn, www.netslave.de (hierna "Qualityclick").
Als u naar onze website komt via een Qualityclick gelinkte banner, zal onze website een cookie opslaan in uw browser. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Met behulp van deze cookie kan de volgende informatie over uw online winkelgedrag worden gevolgd:

 • Uw bestel-ID
 • Bedrag van de omzet van de door u gedane aankopen
 • aangekochte producten
 • Datum van aankoop

Via de bestel-ID kunnen wij uw identiteit bepalen via onze shop backend totdat de cookie wordt gedeactiveerd; wij maken echter geen gebruik van deze mogelijkheid.
Qualityclick wordt gebruikt voor gerichte reclamecampagnes. Zo kunnen we bijvoorbeeld bijhouden van welke websites u op onze site bent gekomen en onze reclamepartners dienovereenkomstig selecteren en belonen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De belangen van de gebruikers van onze website worden niet onnodig beïnvloed door het gebruik van QualityClick, aangezien de opgeslagen cookies slechts 30 dagen actief zijn en over het algemeen niet worden gebruikt om de gebruiker te identificeren.
Details over de functies van de affiliate software QualityClick zijn te vinden op de volgende link: https://www.netslave.de/funktionen.html
Het privacybeleid van Netslave is te vinden op de volgende link: https://www.netslave.de/datenschutz.html
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden ingesteld en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Rubicon
Op onze site kunt u Java-Script code downloaden van The Rubicon Project, Inc., 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA, 90094, USA (rubicon). Dit wordt gedaan om reclamemateriaal weer te geven waarvoor u de controle en optimalisatie kunt uitvoeren. Als u Java Script in uw browser hebt geactiveerd en geen Java Script blocker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens naar rubicon verzenden.
Voor meer informatie, zie de rubicon Privacy Policy: http://rubiconproject.com/privacy-policy/.
Om te voorkomen dat de uitvoering van de Java-Script code in het geheel niet door rubicon wordt uitgevoerd, kunt u een Java-Script blocker installeren (bijvoorbeeld www.noscript.net of www.ghostery.com).
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is § 15 lid 3 TMG of art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

emetriq

Wij gebruiken "emetriq" op onze website, een dienst van emetriq GmbH, Vorsetzen 35, 20459 Hamburg, Duitsland (hierna: "emetriq"). emetriq stelt ons in staat om gerichte advertenties te plaatsen op deze website en op websites die ook gebruik maken van emetriq, voor gebruikers die onze website al hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze aanbiedingen. De weergave van deze advertenties is gebaseerd op de informatie die emetriq verzamelt wanneer de betreffende gebruiker de betreffende website bezoekt. emetriq gebruikt hiervoor cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse mogelijk maken van hoe u onze website gebruikt. Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt. In geen geval zal de voorgeschreven informatie worden gebruikt om u als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren.
Wij gebruiken emetriq voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te analyseren en om de individuele functies en aanbiedingen en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Door het statistisch evalueren van het gebruikersgedrag kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Het gebruik van emetriq stelt ons ook in staat om reclame op maat van uw interesses weer te geven.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO.
Meer informatie is te vinden op de website van emetriq: https://www.emetriq.com/datenschutz/.

8. social media plug-ins

Gebruik van social plugins van Facebook, Google, XING, LinkedIN, YouTube

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van sociale netwerken gebruikt. Als u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel heeft of niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (eventueel in de VS) gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de diensten, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "Like" of "Share" te klikken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van de aanbieder gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd in het sociale netwerk en getoond aan uw contacten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de best mogelijke marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection http://twitter.com/privacy
Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct toewijzen aan uw profiel in de betreffende dienst, moet u uitloggen uit de betreffende dienst voordat u onze website bezoekt. U kunt ook het laden van de plug-ins met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met de scriptblokkering "NoScript" (http://noscript.net/).

Youtube Video Plugins

De inhoud van de derde partijen is op deze website geïntegreerd. Deze inhoud wordt geleverd door Google LLC ("Provider"). Youtube wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Voor video's van Youtube die op onze site zijn ingebed, is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld. Dit betekent dat er geen informatie over websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in het kader van een belangenafweging bij een optimale marketing van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9. beoordelingen, verzending van herinneringsbrieven per e-mail, eKomi

Opdrachtgever en aannemer kunnen elkaar evalueren. Wij gebruiken uw e-mailadres als herinnering om een evaluatie van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte evaluatiesysteem. Verder bieden we ook de mogelijkheid om evaluaties te maken via evaluatie-postkaarten. Wij verzamelen, bewaren en verwerken de details van de evaluatie en van de volgorde waarop de evaluatie is gebaseerd tot een eventuele herroeping door de beoordelaar. Om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk een bestelling is geweest, laten we de facturen ter controle aan ons voorleggen. Deze documenten worden door ons gewist nadat ze met succes zijn onderzocht.
De gegevensverwerking is gebaseerd op het legitieme belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f DSGVO, aangezien de evaluatie van de gebruikers noodzakelijk is voor de functionaliteit van het United Events Platform.
Onze website herlaadt een JavaScript-code van eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11 in 10969 Berlijn. eKomi stelt ons in staat om klantbeoordelingen op onze website te integreren. Als u JavaScript in uw internetbrowser hebt geactiveerd en er geen JavaScript-blokkering actief is, kunnen er persoonlijke gegevens naar eKomi worden verzonden. We kunnen geen uitspraak doen over welke gegevens eKomi ontvangt en in hoeverre deze gegevens door eKomi worden gebruikt. Meer informatie kunt u rechtstreeks bij eKomi opvragen via http://www.ekomi.de/de/datenschutz.

10 Gebruik van locatiegegevens

Uw locatiegegevens worden alleen opgehaald wanneer dat nodig is (tijdens een zoekopdracht) en tijdelijk opgeslagen op uw mobiele apparaat. Via een interface (API) wordt uw locatie die door het (mobiele) apparaat wordt bepaald, overgebracht naar de meegeleverde kaart (bijv. Google Maps, Apple Maps).

11. Google-weblettertypen

Voor de uniforme weergave van de lettertypen maken wij gebruik van zogenaamde webfonts die door Google op deze website ter beschikking worden gesteld. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

12. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
in overeenstemming met Art. 15 DSGVO het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is beschreven;
in overeenstemming met Art. 16 DSGVO het recht om onverwijld de correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
in overeenstemming met Art. 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is
- om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- om een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang of
- om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
volgens Art. 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, indien
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u weigert deze te laten verwijderen;
- wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of
- u heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in overeenstemming met Art. 21 DSGVO u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
op grond van art. 20 DSGVO het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij;
op grond van art. 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of met onze maatschappelijke zetel.
Neem direct contact met ons op als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals voor het intrekken van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens.
Bezwaarrecht
Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze rechtmatige belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Zodra u gebruik heeft gemaakt van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die het waard zijn om te worden beschermd en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel.